CERAMICS


18th century French flagon

18th century French flagon
£230.00

17th century lobed dish

17th century lobed dish
£220.00

19th century Commemorative Mug

19th century Commemorative Mug
£65.00

Pair of 12th century Persian dishes

Pair of 12th century Persian dishes
£550.00

Japanese Arita Imari Bowl

Japanese Arita Imari Bowl
SOLD

Kangxi Teapot

Kangxi Teapot
£380.00